صفحه اصلی

 • افتخارات   /   Our Honors
 • اولین دارنده ایزو ISO/IEC17025   در ایران
 • اولین دارنده آزماشیگاه آکرودیته کشوری در صنعت موزائیک در ایران
 • دارنده تندیس زرین مدیریت ۲۰۰۵ از مادرید اسپانیا
 • دارنده تندیس زرین کیفیت ۲۰۰۷ ار مادرید اسپانیا
 • تنها تولید کننده موزائیک های مسطح در ایران
 • اولین دارنده نشان ملی استاندارد در استان خراسان
 • با بیش از نیم قرن تجربه در صنعت موزائیک و تایل های بتونی
 • دارنده تندیس بلورین مدیریت ۲۰۰۹ از اسپانیا
 • عضو انجمن مدیران صنایع ایران
 • مدیر کنترل کیفیت نمونه در سال ۸۶